Ülgen -  Batı Sibirya’da yaşayan Türklerin Baş Tanrısı
Bugünkü konumuz Batı Sibirya’da yaşayan halkların dini inançlarıdır.

Bugünkü konumuz Batı Sibirya’da yaşayan halkların dini inançlarıdır.
Altay, Şor, Hakas ve başka Türk dili konuşan halkların şamanizm geleneğinde Ülgen (Ülgön) iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrı'nin oğlu ve gökyüzünün hükümdarı olarak görülmüştür.
Başka inançlara göre Ülgen sadece soy koruyucusu, Altay, Şor ve Hakas soylarının tapındığı ana tanrıdır. Eski ve Orta Çağ dönemine ait yazılı kaynaklarda bu ad geçmiyor, ama Ülgen ile ilgili bilgiler efsaneler ve edebi eserlerde yer alıyor. Türk edebiyatında o Evren Yaratıcısı olarak gösteriliyor. Göğün 16. katında Atın Dağ’ın yer aldığı doğuda, altın kapılı altın sarayda yaşar, altın taht üzerinde oturur.
Ülgen Evren Yaratıcısı Kutsal Ak Anne yardımıyla olmuş. Ülgen sadece yeryüzü, gökyüzü, güneş, ay, gökkuşağı, yıldırım ve gök gürültüsü, ateş değil ilk insanı da yaratmış. Onun kemikleri kamıştan, vücudu ise kilden yapılmış. Ülgen bir köpeği yaratıp ona ilk insanı korumasını söylemiş.Ülgen insanları yeraltı tanrı ve ölüler dünyası hükümdarı Erlik’ten korumak için şamanları da yaratmış. Ülgen Kayra Han’ın oğludur. Gök cisimlerini yönetir. Göksel ve meteorolojik olayların ilk kaynağıdır. Biri ak, diğeri kara iki taşla gelerek (veya Korbolko Kuşu ile bu taşları göndererek) insanlara ateş yakmayı öğretmiştir. İyilik yapmayı sever. Uzun saçları vardır. Yanında büyük bir kalkanı bulunur. Elinde yıldırımlar gönderen bir yayı vardır. Yıldırımlar ve şimşekler onun silahıdır. Yedi oğlu ve yedi kızı vardır.

Tamamını oku: http://turkish.ruvr.ru/2013_08_20/Ulgen-Turklerin-Bas-Tanrisi/