Zorluklarla mücadele güzel bir kitap, burada kitaptan özetler bulunmakta, maksadımız içeriğini daha iyi anlamak. Hayatta karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelebilmek için yazılan ibretlik nasihatler, örnekler bulunmakta. Mesela nedir derseniz bir tanesini sunayım" Çalışma hayatınızda öncelikle karamsar mesai arkadaşlarınızdan uzaklaşın!Böylesi kişilerin davranış ve sözleri size ümitsizlik ve başarısızlık aşılamaktan öte bir yarar sağlamaz." çok doğru söylenmiş yazılmış bence. Uyulması gereken hayat tecrübelerinden şaşmayın ve geri kalan özetleri'de mutlaka okuyun. En iyisi siz kitabı alın baştan sona okuyun. Şimdiden söylim buradaki özet size yetmez. 
ZORLUKLARLA MÜCADELE


Yaşamın sana yükleyecegi bütün zorlukları sevinerek kabul et.Çünkü bir insanın karakterini oluşturan,onu mutluluga ve başarıya götüren enerjiyi veren,bu zorluklardır
Dünyamıza,insanlıga,ülkesine yararlı olmuş,her gerçek büyük adamın hayatı binbir mücadele,zorluk ve engellerle doludur.
Çalışma hayatınızda öncelikle karamsar mesai arkadaşlarınızdan uzaklaşın!Böylesi kişilerin davranış ve sözleri size ümitsizlik ve başarısızlık aşılamaktan öte bir yarar saglamaz.
Önemsiz şeylere gereksiz yere kafa yoran insanlar,asla deger görmeyen,hayatın kıyısında ürkek bir halde yaşamaya alışkın insanlardır.
Hayat boyu başarılı olmak istiyorsanız,herşeyden önce kendi kendinize dert icat etmek hastalıgından kurtulmaya çalışmalısınz.
Çalışma hayatı etkileyen nedenlerden bir kısmıda aile kavgaları ve huzursuzluklarıdır.Herkesin başarısının yada yenilgisinin büyük bir kısmı yaşantısıyla orantılıdır.İş hayatında mücadele eden biri,evinde de rahat edemezse,çabuk yıpranır ve hayat onun için çekilmez hale gelir.
Asla kendinize acımayın.Kendinizi başkalarından aşagıda ve degersiz olarak görmeyiniz.Kaybettiginiz şeyler için gereginden fazla üzülmeyiniz.Darbelere karşı dayanmayı biliniz.
Geçmişte yaptıklarınız ve olanlar üzerinde durmayınız.Zeki kişiler,öncelikle unutmasını bilir ve geçmişte kalan acı tatlı anıların esiri olmaz.
Başarısızlıklardan ders almalı,ama her yenilgi ve üzüntüyü tekrar tekrar yaşamamalıyız.
Başarısızlıklarınızı unutun!Üzüntülerinizi unutun!Düşmanlarınızı unutun!Yaptıklarınızı unutun!Kısaca size yük olan her şeyi unutunuz!....
Bazı kimselerin başarıya ulaşamama nedeni,hafızalarında gereksiz yere yaşattıkları kötü anı ve duygulardır.
Herkesin ruhunda uyandırılmayı bekleyen bir dev yatar.Bu dev iyilige de yarar,kötülüge de.Maheret bu devi iyi işlerde kullanabilmektir.
İş,sadece çalışmak ve üretmek degil,aynı zamanda savaştır da.
Gelecege cesaretle bakmalıyız.Geçirdigimiz zamana oturup aglamak yanlıştır.Çünkü başarılı olamaya azmeden kişilerin ağlamakla kaybedecekleri vakitleri asla yoktur.Geçmişin tecrübelerinden yararlanmaya evet...Geçmiş için aglamaya hayır!
Büyük insanlar,büyük zorlukların üstesinden gelenlerdir.
Bir firmayı yöneten idareci,gelecekte karşılaşacakları büyük sorunların çözümleri ile ugraşmalı,gündelik ayrıntılarla ugraşmamalıdır.Her zaman gözü ileride olmalıdır.İleriyi görmelidir.
Gerçek bir iş adamıysanız,kolay işleri başkasına bırakarak, zor işlerle ugraşınız.Zorluklara karşı önlem almış olursunuz.Zorlukla ugraşmak,firma kuruluşunun güven ve gelecegini amaç edinmek demektir.
Dünyada her şeyden büyük,her servetten daha çok kıymetli bir servet vardır:şahsiyet
Eger işinizi ve konumunuzu geliştirmek ve yümseltmek istiyorsanız,öncelikle kendinizi ve kişiliginizi geliştirmek ve mükemmelleştirmek zorundasınız.
Herşeyde garanti arayan,riskten korkan biri,emin olunuzki bu güne kadar hiç birşey ortaya koyamamıştır;çünki hayatta hiçbir şeyde garanti yoktur.
Bir insana o işte başarı gülmüyorsa,yılmamalı,bir başka işte kendini denemeli.Yeni bir işte kazançlı olabilir.Yılmayın ,yol almak ve amacınıza ulaşmak için çaba sarfedin.
Bugünün işini,bugün bitirin.Bugünün zorlugunu,bugün giderin.Çünkü yarın karşınıza başka işler ve zorluklar çıkacaktır.
Başarı için :1-Hızlı karar vermek.Alternatif düşünceler arasında bocalamamak.2-İş ve aile çevresiyle uyum içinde ve mutlu olmak.3-Görevlerini başarırken dışarıdan gelen eleştiri ve yergilere aldırmamak.4-Konuşabildigi kadar karşısındakini de dikkatle dinlemek ve ögrenmek.5-Başladıkları işi mutlaka bitirmek.Sonuca ulaşmaktan vazgeçmemek.
Bir zorluk veya engel karşısında yapılacak en iyi eylem atılımdır.Atılımı siz yaparsanız mutlaka kazanırsınız.Zorluklar karşısında boyun egen,sıganacak yer arıyan insanlar her zaman yenilmeye layık insanlardır.Bunlar sürekli yenilirler.Sporda oldugu gibi hayattada hucüma geçmeden hiç bir oyun kazanılmaz.
Korkunun üstüne üstüne gidin.Korktugunuz tüm şeylerin üzerine gidin.Olayları yaşayın ve korkuyu içinizden kovun.
Siz diger insanlardan daha aşagı degilsiniz.Ve tehlikeli girişimlere gözünüzü kırpmadan atılınız.
Bir çok firma reklam veremez,vitrin yapamaz.Rakiplerinin eleştirisinden korkar.O,rakiplerinin ataga geçecegi korkusuyla öne çıkmak istemez ve kendini unutturmaya çalışarak sessizce üretimine devam eder.Oysa bu korkaklıgı ona iş dünyasında silinmekten başka bir şey vermez.
İş hayatında korku hayatın zehiridir.Sayısız insanı başarısızlıga ugratır.”korkuyorum”diyen insanların sayısı oldukça fazladır ve hemen hepside yoksuldur,şanssızdır.
Güçten önce her alanda cesaret ve beceriklilik gerekir.
Mutlu ve başarılı olmak için korkuyu ve kuşkuyu içinizden atınız.Korku ruhu öldürür.Korku,iyice boşaltılan bir çuval gibi,benleginizdeki bütün cesareti boşaltır.
Hayal etmek bizi ileriye taşır,hafızada bu taşımaya yardımcı olur.
Kalıteli mal üretilmiş ama,iyi tanıtım yapılıp piyasaya sunulmadıgından pazar payı sıfırdır.Kaliteli malların satıldıgı bir magaza,eger halk tarafından bilinmiyorsa bu da bir anlam ifade etmez.
Güçlü olunuz.Hiçbir şey,hatta hiçbir din,zayıf insanlara başarı vaadetmez!Güçlü olun,ama merhametli olun.Cesur olun,ama esirgeyici olun.
Önce “yapacagım”demelisiniz,ondan sonra güç ve cesaretinizle o işi başarmalısınız.
Zorluklarla mücadelede en iyi zırh sabırdır.Bu zırhı kuşanmış insanın aşamayacagı engel yoktur.Bütün zirveye ulaşmış insanların görünmez zırhlarının sabır oldugunu unutmayın.
Kararlı olmak,başarmak hırsını duymak,atılgan olmak yeterlidir.
Kaybetmek ihtimalini düşünmeyin.En son dakikida kazanabilirsiniz.
Hayatta sürekli ümitli olmak gerekli.Ümitli olmakla birlikte,amacından geri dönmeyen,dayanıklı ve sabırlı biride olmanız gerekir.
ABD Başkanı Abraham Lincoln'yaşamını incelerseniz,bir başarısızlık manzumesi oldugunu görürsünüz.
İlk siyasi mücadelesinde lincoln yenildi.İş hayatına atıldı,ama başarılı olamadı.Sevdigi kız yaşamını yitirdi:Evlendigi kadın hayatını zehir etti.Devlet memuru olmak istiyordu,ama olamadı.Senatör olmak istiyordu,ama senato seçimlerini kaybetti.Başkan yardımcılıgı adaylıgınıda kaybetti.Ama tüm bunlara ragmen Amerika Birleşik Devletleri'ne Başkan oldu.
-Bir gün baba,ogluna şu masalı anlatmış:
“Timsah,kaplumbayı yemeye çalışıyormuş ve arkasından yetişmeye çalışmış.Kaplumbaga timsahtan yavaş hareket ettigi için,en yakınındaki bir agaca tırmanmış”
Çocuk şaşkınlıkla sormuş:”Hiç kaplumbaga agaca çıkarmı baba?
Babası başını sallamış:”Kurtulması için çıkması gerekiyordu yavrum”.Bu masal bize büyük güç bir vermektedir.
İnsanlar da zorunluluk halinde yapamıyacakları şeyleri yaparlar.Hiç kimse gerçek bir tehlikeyle karşılaşıncaya kadar kendisinde var olan gücün büyüklügünü kestiremez.İnsanlar çogu kez imkansız olanı başarmışlardır.Çünkü herkeste yardımcı güçler vardır.Kendinizi zorladınızmı yedek güçler imdadınıza yetişir.
Ünlü bir kişinin şöyle dedigi anlatılır:
“Hayata atıldıgım zaman en gerekli şeyin güç oldugunu sanırdım.40 yıllık iş hayatımdan sonra en gerekli şeyin sabır oldugunu anladım”.
Her şeye ragmen siz de ilerliye bilirsiniz.Ama sabırla!...Hayat,armaganını sabredene,ne pahasına olursa olsun amacından dönmeyene verir.
Kazançlı çıkmak için denenmiş yöntemler şunlardır.
1-Zararı azaltmaya çalışmalısınız.
2-İsrafın her türlüsünden kaçının.
3-Kasa dengesini düzenleyin.:Kullanmadıgınız bina,makina ve sürekli kullanmadıgınız,işinizle fazla ilgili olmayan eşyalarınızı satın.Üretim ve satışta bir iyileşme saglıyacaksa krediyi alın,eger gidişat kötüyse o zaman kredi almaktan vazgeçin.
4-Yeteneksiz ve yararsız elemanları işten uzaklaştırın.
5-Bütün gücünüzü ve gayretinizi,size en uygun ve en karlı iş alanı üzerinde yogunlaştırın.
6-Bir denetleme kurulu oluşturun.
7-Elemanlarınızdan projeler isteyin.
8-Uzmanların uyarılarına ve önerilerine önemveriniz.:Bu tür uzmanlar işin dışındaki uzmanlardır.İşin dışında olduklarından firmaya (kuşbakışı)uzaktan bakarlar,eksikleri ve olması gerekenleri daha rahat görürüler.
9-Firmanız için yararlı olabilecek bir şeyi mutlaka yapın.Köşenize çekilip rakiplerinizin atılım yapmasını beklemeyin,atılımları siz yapın.Elamanlarınızı layık oldukları işe ve konuma göre yerleştirin.Başarılı olmak isteyen bir yöneticide öncelekle bulunması gereken özellek,”organizasyon yetenegi”dir.
Degişmeye,düzeltmeye küçük önlemlerle başlayın.Aniden kampanyaya girişeceginize,küçük çaplı reklamlarla sonucu bir kez denemek daha yaralıdır.Hatta o reklamları sadece bir şehirde deneyin,eger sonuç başarılıysa pazar gücünüzün oldugu tüm bölgelerde kullanın.
Geçmişi bir kenara bırakarak,gözlerinizi gelecege çeviriniz.İleri,ileri sürekli cesaretle ileriye yürüyün.Zafer geride degil,ileridedir.İlerledikçe zorluklar yok olacak hatta eriyecektir!...
Sürekli yenilik peşinde koşmalısınız.Günün getirdigi tarzda yeni ürünleri üretmeli,satmalı,pazarlamalısınız veya ürününüzün sunumunu yeni fikirlere cazip hale getirmelisiniz.Ticaret dünyasında başarılı olmak istiyen herkes yenilikçi olmak zorundadır.


Kaynak:Hayat yayınları Yazarı:Prof.Herbert N.Casson Türkçesi:Ömer DURMAZ