Yunan Eğitim Bakanlığı ekonomik kriz ve daha kaliteli eğitim gerekçesiyle Batı Trakya’da 35 ilkokulu kapatma kararı aldı. Alınan bu karar ise Batı Trakya Türk Azınlığı’nda büyük endişe ve düş kırıklığı yaratılmasına neden oldu.
Eğitim Bakanlığı önümüzdeki ders yılından itibaren ülke genelindeki 1933 okulu birleştirerek okul sayısını 877’ye düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu proje ile Batı Trakya’da 57 olan Türk ilkokullarının sayısı 22’ye düşürüleceği bildirildi. Aslında Bakanlık, birkaç hafta önce ülke genelinde birinci ve ikinci derecedeki, az sayıda öğrencisi bulunan ve aynı çatıyı paylaşan okulların birleşeceğini açıklamıştı ancak o dönemde bu listeye azınlık okulları dahil edilmemişti. ‘’Okulların birleştirilmesi’’ projesi ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasında ‘’Trakya’daki azınlık okullarının statüsünü oluşturan tüm özel niteliklerin dikkate alındığı’’ belirtildi fakat, Türk azınlığın okullarının kapatılması ile ilgili görüşünün alınmaması bölgede hayal kırıklığı yarattı.

Konuyla ilgili Gümülcine PASOK Milletvekili Ahmet Hacıosman, Eğitim Bakanı Yardımcı Fofi Gennimata ile görüşerek, Azınlığın endişelerini dile getirdiğini söyledi. Büyük üzüntü, endişe ve düş kırıklığı içinde olduklarını bakana ilettiğini söyleyen Hacıosman, bakan ile hemfikir olmadıklarını bildirdi.

Okulların kapanma nedenlerinden birisi ise bazılarında sadece 2-3 öğrenci olması ve bu kadar az sayıdaki öğrenci için okulda iki öğretmen çalışması. Yunanistan Eğitim Bakanlığı bu mali yükten kurtulmayı hedefledikleri için böyle bir proje geliştirdiklerini dile getirdi. Batı Trakya Türk Azınlığı ise mali krizden dolayı bunu anlayışla karşıladıklarını ancak bölgedeki okul sayısının 57’den 22’ye indirilmesinin abartılı olarak değerlendirdiklerini söylediler.

Eğitim Bakanı Yardımcısı Fofi Gennimata’nın önümüzdeki günlerde Batı Trakya’ya yapacağı ziyarette ise Türk Azınlığın ’’o kadar okulu kapatmayın’’ talebinde bulunması bekleniyor.
Eğitim Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Konu somut olarak ele alındığında, bu aşamada Eğitim Bakanlığı azınlık öğrencilerinin kaliteli eğitim almasını engelleyen, az sayıda öğrencisi bulunan ve ayrıca mesafe açısından birbirlerine çok yakın olan okullara müdahaleye başlıyor.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Eğitim Bakanlığı’nın okulların birleştirilmesi veya faaliyetlerinin durdurulması bakımından dikkate aldığı kriterler de belirtildi.
Bakanlığın, mesafe, iklim şartları ve bölgedeki yol durumu baz alınarak öğrencilerin bölgedeki bir başka okula ulaşımının sağlanmasını ve öğrencileri kabul edecek okullarda gerekli altyapının mevcut olmasını gözeterek karar aldığı belirtildi.

Bu kriterleri karşılamayan bölgelerde az sayıda öğrencisi bulunan okulların çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın azınlık eğitiminin iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla kurulacak diyalog çerçevesinde ele alınacak konuların belirlenmesi için kurmayların harekete geçtiği kaydedildi. Diyalog toplantılarına eğitimciler, yerel yönetim temsilcileri ve ailelerin yer katılabileceği kaydedildi. 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, Batı Trakya’daki azınlık okullarının işleyişi ile ilgili gelecek eğitim öğretim yılının başından itibaren hayata geçirilmesi planlanan öneri de resmen kamuoyuna duyurulmuş oldu.

Buna göre, Rodop ve Meriç illerinde 24, İskeçe ilinde de 10 olmak üzere toplam 34 azınlık ilkokulu kapanıyor.

RODOP İLİ
- 42 öğrencili, 4 kadrolu Kozlukebir 1. Azınlık ilkokulu ile 4 kadrolu 2. Azınlık ilkokulu birleştiriliyor. Çift merkezli 4 kadrolu, 5 sınıflı, 61 öğrencili Kozlukebir Azınlık İlkokulu olarak faaliyet gösterecek. (Birinci Azınlık İlkokulundaki kapasite eksikliği yüzünden geçici olarak ikinci okulun bazı sınıfları da kullanılacak. Kapasite artırımı olunca ikinci okul binası faaliyet dışı kalacak)
- 8 öğrencili, 2 kadrolu Taşkınlar Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulda eğitim gören 8 öğrenci 2 kadrolu, 24 öğrencili Payamlar Azınlık İlkokulu’nda eğitime devam edecek.
- 43 öğrencili, 2 kadrolu 1. Kurcalı Azınlık ilkokulu ile, 17 öğrencili 2 kadrolu 2. Kurcalı Azınlık İlkolu birleştiriliyor. Kurcalı’da çift merkezli, 60 öğrencili, 5 sınıflı Kurcalı Azınlık İlkokulu olarak faaliyet gösterecek.
- 9 öğrencili, 2 kadrolu Çiftlik Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri bundan sonra 36 öğrencili, 2 kadrolu, 3 sınıflı Küçük Müsellim Azınlık İlkokulunda eğitimlerine devam edecek.
- 4 öğrencili, 2 kadrolu Küçük Sirkeli Azınlık İlkokulu kapatılıyor. 7 öğrencili, 2 kadrolu 2. Sirkeli okuluyla 32 öğrencili, 2 kadrolu Sirkeli 1. Azınlık ilkokulu birleştiriliyor. Bu üç okulda da öğrenim gören öğrenciler bundan sonra Çift merkezli, 4 kadrolu, 43 öğrencili Sirkeli Azınlık İlkokulu’nda eğitim görecek.
- 5 öğrencili, 2 kadrolu Çardaklı Azınlık İlkokulu ile 2 kadrolu, 13 öğrencili Dündarlı ilkokulu birleştiriliyor. Çardaklı İlkokulunun faaliyeti durduruluyor. Her iki okulun öğrencileri 2 kadrolu, 18 öğrencili Dündarlı Azınlık İlkokulu’nda eğitim görecek.
- 2 kadrolu, 38 öğrencili 1. Ircan Azınlık İlkokulu ile, 22 öğrencili 2 kadrolu 2. Ircan Azınlık ilkokulu birleştiriliyor. Bu iki okulun öğrencileri çift merkezli, 4 kadrolu 60 öğrencili, 5 sınıflı Ircan Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecek.
- 2 kadrolu, 5 öğrencili, Sağırlar, 2 kadrolu, 10 öğrencili Dikilitaş ve 2 kadrolu 6 öğrencili Güvendik Azınlık ilkokulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri 2 kadrolu, 3 sınıflı Miri Azınlık İlkokulunda eğitim görecek.
- 2 kadrolu 10 öğrencili Musaköy, 2 kadrolu 5 öğrencili Gürecei okulları kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 30 öğrencili, 2 kadrolu, 3 sınıflı Hasanlar Azınlık İlkokulunda eğitimlerine devam edecek.
- 2 kadrolu 12 öğrenci kapasiteli Osmaniye Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 169 öğrenci kapasiteli, 8 kadrolu İdadiye Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecek.
- 2 kadrolu 8 öğrencili Karagözlü Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 2 kadrolu, Sarıca Azınlık İlkokulu’nda eğitime devam edecek.
- 2 kadrolu, 6 öğrencili Bayatlı Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri eğitimlerine 2 kadrolu, 3 sınıflı, 26 öğrencili Bayatlı Azınlık İlkokulu’nda devam edecek.
- 2 kadrolu, 6 öğrencili Yalanca, 2 kadrolu, 5 öğrencili Palazlı ve 2 kadrolu, 5 öğrencili Ortacı okulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri, 6 kadrolu 116 öğrencili Yassıköy Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerini sürdürecek.
- 2 kadrolu, 10 öğrencili Ayazma ve 2 kadrolu, 8 öğrencili Eşekçili okulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri 2 kadrolu, 32 öğrenci kapasiteli, 3 sınıflı Sendelli Azınlık İlkokulunda eğitim görecek.
- 2 kadrolu, 6 öğrencili Salmanlı Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 2 kadrolu, 35 öğrencili Demirbeyli Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecek.
- 2 kadrolu, 10 öğrencili Seymen ile 2 kadrolu, 7 öğrencili Ambarköy Azınlık İlkokulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri, 4 kadrolu 38 öğrencili Yahyabeyli Azınlık İlkokulunda eğitim görecek.

İSKEÇE İLİ
- 2 kadrolu, 6 öğrencili Ilıca Aşağı Mahalle Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 4 kadrolu, 43 öğrencili Ilıca Yukarı Mahalle Azınlık İlkokulunda eğitimlerini sürdürecek.
- 2 kadrolu, 7 öğrencili Koçina, 2 kadrolu, 9 öğrencili Para Mahallesi ve 2 kadrolu, 9 öğrencili Zümbülmahalle Azınlık İlkokulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri, 4 kadrolu, 6 sınıflı, 78 öğrencili Dolaphan Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerini sürdürecek.
- 2 kadrolu, 12 öğrencili Yenice Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri, 2 kadrolu, 3 sınıflı, 31 öğrenci kapasiteli Boyacılar Azınlık İlkokulu’nda eğitim görecek.
- 2 kadrolu, 15 öğrencili Höyükköy ile 2 kadrolu, 12 öğrencili Yelkenciler okulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri 6 kadrolu 93 öğrencili Dinkler Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerini sürdürecek.
- 2 kadrolu, 10 öğrencili Öksüzlü ile 2 kadrolu, 13 öğrencili Mıkmıllı Azınlık İlkokulları kapatılıyor. Bu okulların öğrencileri, 4 kadrolu, 65 öğrencili, 5 sınıflı İnhanlı Azınlık İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecek.
- 2 kadrolu, 7 öğrencili Balabanlı Azınlık İlkokulu kapatılıyor. Bu okulun öğrencileri 19 öğrencili, 2 kadrolu Karagözlü Azınlık İlkokulu’nda eğitim görecek.

KAPATILAN OKULLAR

RODOP-MERİÇ İLLERİ
Kozlukebir 2. Okul, Taşkınlar, Kurcalı 2. Okul, Çiftlik, Sirkeli 2. Okul, Küçük Sirkeli, Çardaklı, Ircan 2. Okul, Sağırlar, Dikilitaş, Güvendik, Musaköy, Güreci, Osmaniye, Karagözlü, Bayatlı, Yalanca, Palazlı, Ortacı, Ayazma, Eşekçili, Salmanlı, Seymen, Ambarköy.

İSKEÇE İLİ
Ilıca Aşağı Mahalle, Koçina Mahallesi, Para Mahallesi, Zümbül Mahallesi
Yenice, Höyükköy, Yelkenciler, Öksüzlü, Mıkmıllı, Balabanlı. 


Kaynak: Radikal ve Gündem Gazetesi