Sebahattin ÖNKİBAR  

Önder Sav'ın Müslümanlığı mı, AKP'nin İslamcılığı mı?
Dinlenme fiyaskosunun müsebbibi Önder Sav ilk tepkiyi malum sözleriyle almıştı.
Hacca gitmek isteyen partilisine  “Araplara para kaptırma” diyen Sav fütursuzluğunu daha da ileri taşıyarak İslamın Şanlı Peygamberi hakkında da tasvip edilemeyecek bir tutum sergilemişti.
Önder Sav, bireysel tercihleri bağlamında elbette sorgulanamaz, ama CHP gibi bir yapının iki numarası da  böyle konuşamaz.
Önder Bey bu tutumuyla CHP’nin üzerinde  onlarca yıldır var olan din karşıtı imajını parlatmış oldu. Dahası, Önder Sav o boşta bulunmayla  Deniz Baykal’ın yıllardır iğne ile kuyu kazma misali  oluşturmaya başladığı dine saygılı CHP imajına da darbe vurdu.
Kuşkusuz bu bir söz kazasıydı ama din gibi hassas bir konuda akbabaların başlarda gezindiğini bilmek  gerekiyor.
Peki, Önder Bey’in bu sözleri CHP ile irtibatlandırılabilir mi?
Hayır...
CHP’yi bugün zihniyet olarak temsil eden lideri, yani Sayın Deniz Baykal’dır, ki onun islama olan  samimi bağlılığı ve saygısı sadece bayram günlerinde torunlarını camii şerife götürmesi ve o fotoğrafı vermesi  ile değil, ayrıca onlarca yıldır eşi hanımefendi ile  beraber gösterişten uzak tuttukları  ramazan  oruçları  ile sabittir. Bu  satırların yazarı, Baykal Ailesinin Ramazan ayında oruç tuttuğunu ilk kez 1996’da Türkiye Gazetesi’nde yazmış,  keza aynı şey  Ertuğrul Özkök gibi yazarlar tarafından da defalarca kaleme
alınmıştı.
Sorarım size, böylesine samimi inanç sahibi  lideri olan bir partiye din karşıtı demek en hafifinden insafsızlık değil midir?
Önder Sav’ın asla onaylamadığımız o sözlerine rağmen biz AKP’nin İslam’a çok daha zarar verdiği kanaatindeyiz.
Evet, AKP sayesinde toplumun büyük bölümü adeta dine karşı bir cepheye sürüklenmiş ve siyasi partiye karşıtlık, inanca karşıtlık şeklini almıştır. AKP yapay din patronajı ile kitleleri refleksel bir konuma  sokmuştur.
AKP  sayesinde din inanç olmaktan çıkıp devlette yükselmenin referası haline gelmiş ve en belirleyici unsur olmuştur.
AKP ile beraber İslam inanç olmanın ötesinde  BOP gibi emperyal projelerin odağı yapılmış ve de dinlerarası diyalog, İbrahimi dinler gibi reformcu masallarla adeta  iğdiş edilmeye başlanmıştır.
AKP bu haliyle islama yüklenen  yeni misyonun  Truva atı konumundadır.
Dahası AKP  adeta islamı Protestanlaştırmanın ifadesidir.
Değilse, sorarım size emparyalizmin AKP muhabbeti nasıl açıklanacak? Okyanus Ötelerinden Kıt’a Avrupasına kapatılma davasına yükseltilen feryatlar nasıl izah edilecek?
AKP sayesinde tasavvur dahi edemeyecekleri yüklü maaşlar alan  sözde kalemşörleri değil ama bu yapıya körü körüne iman edenlere soruyorum emparyalizmin AKP’ye verdiği sınırsız desteğin hiç mi anlamı
yoktur?
Yahu bırakın onu bunu, siz Tayyip Erdoğan’ın Irak’ta katledilen yüzbinlerce masum Müslüman için tel’in bağlamında bir söz olsun ettiğini hiç işittiniz mi?
İşitemezsiniz, zira Tayyip Erdoğan artık o katliamcıların kumpanyasına dahil olmuş, yani onlarla aynı safta olmayı seçmiştir.
Buradan bakınca cevap verin Önder Sav mı islama çok zarar verdi yoksa AKP  mi?